Konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša ... Autor SRPS TP 21 i više drugih propisa .. Možete me pozvati telefonom od 10 do 22 h ili napisati meil. Za savet meilom budite konkretniji u opisu (lokacija, predhodni postupci, po potrebi crteži i dr,). Možete i odavde otvoriti blog o standardima požarne bezbednosti i Forum linkovi su dati niže. Napr. u blog Forum možete ući klikom miša na to ime bloga - dato ispod slike knjige Glosar (dato niže u osnovnoj koloni).

четвртак, 27. октобар 2011.


Izlaganje rada ne temu novina u EN standardima iz domena ispitivanja konstrukcija na otpornost na požar a na II savetovanju AI (Arhitektura i Instalacije)

Naravno vreme za izlaganje je premalo da se prikaže nešto više kako bi se 'zaokružila' ta tema. Izvori (relevantni EN standardi) imaju više stotina strana a i dao sam prvo mali komentar na postavljeno pitanje o razvoju naše standardizacije... pa onda napomene o materijama ... materijalima... mnogim novim materijalima - posebno kompozitima pa ukazao na stvaranje kompozicija materijala u izvođenju (naknadno spajanje materijala - napr. lepljenjem metalnih limova, folija i sl. na ploče)...
Pokušao sam da ukažem na tu raznolikost koja je uslovila stvaranje novih i sve složenijih standarda za ispitivanje i klasifikaciju materijala (oblast standarda Reaction on Fire) a što je podloga za izradu standarda za ispitivanje otpornosti konstrukcija (oblast Fire Resistance) ... naravno najviše je reči bilo o ispitivanju konstrukcija u ispitnim pećima ... kriterijumima za klasifikaciju, novo uvedenim vremenima koje čine sad gušći niz ... F = 10. 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min pa mogućnosti razdvajanja R E i I ... uvedenim S, C, W, M i dr. kriterijumima itd.
Obećao sam da ću odgovoriti i meilom na meilom postavljena pitanja .. pa izvolite.

недеља, 2. октобар 2011.

Eksplozije i vatre u daljini


Da li je ova slika malo 'doterana' ili ne ... kao oči u glavi dimnog čudovišta sa vatrenom utrobom ?

Gasioci ne mogu nešto značajnije da urade i čekaju da eksplozije utihnu pa da idu na lokalizaciju.

субота, 30. јул 2011.

Problemi odvođenja dima i toplote


U zakonu o zaštiti od požara se po prvi put traži da se u glavnom projektu obrađuje i deo koji se odnosi na rešenje odvođenja dima i toplote nastalih u požaru .. i to je svakako umesno ali ...

1. postojeći pravilnik iz 1983. je velika greška ... VdS zajednice nemačkih kompanija osiguranja i takve 'proračune' ni inženjeri požarne bezbednosti Nemačke nikad nisu priznavali za nešto smisleno. Primena toga u Jugoslaviji srećom nije bila u većem obimu ... jer je to sasvim pogrešno a i budalasto obrađeno -- videli ste napr. ono 'mudro' množenje sa 1600 pa deljenje sa 800! .... pa velika tabela..
. a ako ste ikad uradili neki primer videli ste da se može dobiti računom da je dovoljno i 0.5 % površine poda ... za ukupnu površinu otvora za ispuštanje dima
(treba koristiti i standardnu terminologiju - jer se bez primene ventilatora radi o ispuštanju dima - odvođenje bi imalo smisla samo ako se primenjuju ventilatori)

Ako ste imalo razmišljali u primeni tog pravilnika .. verovatno ste naišli i na onaj 'biser termodinamike' da otvori za nadoknadu svežeg vazduha treba da budu najmanje dvostruko veći od otvora na kojima izlazi dim ... pa valjda je svakom, ko ni u srednju školu nije išao, jasno da je dim zaprljan zagrejan vazduh pa je razređen i ekspandovan i zato mu treba veći otvor da izađe ...

Ako to još uparite sa onim 'biserom' iz pravilnika o skladištima gde se dozvoljava da se za nadoknadu vazduha koriste prozori koji se prave da budu pristupani za razbijanje spolja .. ušli ste u 'inženjeriju' odimljavanja na najgluplji način!

No na ovom tržištu se nalaze i neke knjige.. i jedna zbirka propisa u kojoj je dato više pristupa odimljavanju a sve je to toliko loše da samo još više zbunjuje početnike i pogoršava projektovanje.

U nekoliko pristupa (poteklih od Britanaca još 1979.) daje se obrazac koji obuhvata perimetar (to je obim žarišta) požara u nekima i toplotna snaga pa se kao određuje neko vreme ispunjavanja dimne zone pod plafonom i koješta drugo ..

Srećom ima bar troje inženjera u Beogradu koji su se ozbiljnije posvetili ovim problemima i bar dobro razumeju osnovne probleme i mogu da rešavaju zadatke ... ako ih arhitekta ne dovede u mučnu situaciju da treba da smisle neko 'nemoguće rešenje' za zgradu koju su nadahnuto projektovali i 'zabetonirali' tako da ništa dobro ne može da se uradi .
Ustvari odimljavanje zahteva da arhitekta od početka projektvanja nešto zna o tome i da odmah pita nekog ko zna dovoljno dobro i tehnologiju za tu zgradu i zna koja je masena brzina gorenja gorivih paketa, i produkcija dima i kvalitet dima ...
(a i razume da gorenje u prostoriji nema mnogo veze sa gorenjem u ložištu ... i ne pita nekog ko bi tako hteo da rešava zadatke ..) jer može lako da se iznenadi kad treba da izvede otvore na krovu ili pri krovu (a i to je prilično različitog efekta) od napr. 2-3 % površine poda, a to jasno nije baš tako malo .. pa onda ni one 'otvore' za nadokanadu
vazduha.
Pisao sam o složenosti problema određivanja produkcije dima bar za prvih 10 min i u knjigama i u nekoliko radova i dao više obrazaca koji se primenjuju u svetu a prema 'bibliji' američkih inženjera, SFPE priručniku .., mislim da je čak to bilo za naše inženjere bezbednosti od požara bolje u II izdanju (gde je to pisao pionir i pravi inženjer koji je probleme rešavao za tržene centre u V. Britaniji ) nego u trećem .. gde se toga dohvatio profesor sa fakulteta  ali dobro ... nije on pogrešio samo traži više učenja .. pa i vraćanja na radove Mulholanda .. i pažljivo čitanje..

i učinilo mi se da je to dovoljno da bar neki koji treba da na to obrate veću pažnju uče studente .. i ne koriste nešto bajato ... što je i loše prevedeno .. i gde bi u pokušaju da se uradi neki konkretan primer i laik video koliko je mnogo tih obrazaca (iz nekih izvoda koji se umnožavaju fotokopiranjem ovih nedelja) besmislen .. .
Problemi su još veći kad se primenjuju ventilatori, pa još klapne i kanali ..
tu već ulaze u igru mešetari sa predhodno izolovanim kanalima posebno onim namazanim ekspandujućim premazima ..

U vrlo malo slučajeva je uopšte smisleno primenjivati kanale za izvlačenje dima .. a ako se i primenjuju obični čelični limeni kanali će biti dovoljni jer i lim od 1 mm je dovoljno dobar da sigurno neće progoreti .. važnije je nešto drugo ... rešenje termičkih dilatacija da se duži kanali u nastavcima ne izitoperi, veze pokvare i dim ističe gde ne treba .... i kačenje u beton jačim metalnim tiplovima .. ne trošite pare investitora za izolaciju kanala ... a bez rešenja drugih važnijih detalja ..
Ali tu tek počinju pravi problemi .. ako se napr. upustite u rešavanje odimljavanja poslovnih ili javnih objekata sa atrijumima .. ili suprotno ... niskih velikih garaža.

Da zaključim to su problemi za specijalistu .. a ne za 'lekara opšte prakse'.. a pogotovu ne početnika i to bez mentora pored sebe.


Ne zalećite se da projektujete odimljavanje dok ne izučite bar malo ozbiljnije tu materiju od onih koji to decenijama uspešno radili u svetu ..
Mašinci termotehničari koji imaju literaturu ASHRAE mogu da nađu i dve knjige koje je pisao američki 'guru' kontrole dima Džon Klote

U tom poslu je vrlo važno da imate 'zdrav razum' i da proveravate svaku proceduru, svaki obarazac jer nažalost ima mnogo grešaka .. i kod najboljih .. ne navodi se za koje uslove formula važi , često se podrazumeva /a ne piše/ da gore celulozni materijali a vi imate neku drugu materiju - napr. gumu, PU, PE itd.
Mulholand je dobro konstatovao na primeru PU koliko mnogo može da varira produkcija dima zavisno od gustine samog PE, gustine pakovanja napr. đonova za cipele u nekom skladištu .. a i od retardanata gorenja .. pa promaje ...

субота, 11. јун 2011.

Obaveštenje

Na blogu o standardima požarne bezbednosti
(link je dat niže u ovoj koloni)
stavljena je lista aktuelnih standarda iz domena rada komisije (Z021) u kojoj sam predsednik

Pogledajte ... postoji još oko 3 puta toliko SRPS EN i SRPS standarda koji su važni za stručnjake .. ostatak (kao i navedene) možete naći na sajtu Instituta za standardizaciju Srbije ... unesite u pretraživač ISS ... pa posle tražite po komisijama pa dalje ... možete videti i cene i kupiti.

четвртак, 26. мај 2011.

Pravo pitanje

Nije kako je nastao požar, pa ni zašto... ko je kriv ... možemo reći da je ljudski da se čovek zaboravi, bude za koji minut nepažljiv
... pravo pitanje je zašto je požar postao veliki ... kao ovaj na slici ...
To nije greška (pa i kad bi požar izazvao namerno!) jednog čoveka - svaki veliki požar je greška najmanje 10 ljudi ...sistema.
U ovakvim slučajevima - objekat od desetak etaža - to je počeo arhitekta koje 'uneo' niz slabosti lošim izborom materijala, konstrukcija, 'zaboravljanjem' da podeli zgradu u požarne sektore, stvori uslove da se požar spontano lokalizuje (ovde je požar imao malo prekidno rastojanje na putu ka višoj etaži i napredovao je ... napredovao je i iznutra i zadimio stepeništa .. onemogućio gašenje iznutra .. )... slabost je države koja je pustila da se izgradi takav nebezbedan objekat (često izbegavanjem nadzora projektne dokumentacije... popustila pred lobijem onih kojih bi da se država 'ne meša' ), što je pustila da se objekat koristi (izbegavanje ozbiljnog tehničkog pregleda .. ) ... što je grad štedeo na izgradnji hidrantske mreže .. što je u urbanističkom uređenju oko ovakve visoke zgrade utrpao još neke objekte.... da iskoriste svako parče zemlje pa daju dozvole za ugostiteljske bašte .. uzimaju lepe pare za parking mesta ) pa prilaz vozila za rad na visini nije bio moguć .. zar nije zanimljivo - kako to da se ne vidi nijedno vozilo gasilaca ..da gasi... država štedela na opremanju i uvežbavanju službe za gašenje požara... pa gde je to!

Ovo je slika požara u jednoj od najuređenijih država EU, prebogatoj ... !