Konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša ... Autor SRPS TP 21 i više drugih propisa .. Možete me pozvati telefonom od 10 do 22 h ili napisati meil. Za savet meilom budite konkretniji u opisu (lokacija, predhodni postupci, po potrebi crteži i dr,). Možete i odavde otvoriti blog o standardima požarne bezbednosti i Forum linkovi su dati niže. Napr. u blog Forum možete ući klikom miša na to ime bloga - dato ispod slike knjige Glosar (dato niže u osnovnoj koloni).

четвртак, 27. октобар 2011.


Izlaganje rada ne temu novina u EN standardima iz domena ispitivanja konstrukcija na otpornost na požar a na II savetovanju AI (Arhitektura i Instalacije)

Naravno vreme za izlaganje je premalo da se prikaže nešto više kako bi se 'zaokružila' ta tema. Izvori (relevantni EN standardi) imaju više stotina strana a i dao sam prvo mali komentar na postavljeno pitanje o razvoju naše standardizacije... pa onda napomene o materijama ... materijalima... mnogim novim materijalima - posebno kompozitima pa ukazao na stvaranje kompozicija materijala u izvođenju (naknadno spajanje materijala - napr. lepljenjem metalnih limova, folija i sl. na ploče)...
Pokušao sam da ukažem na tu raznolikost koja je uslovila stvaranje novih i sve složenijih standarda za ispitivanje i klasifikaciju materijala (oblast standarda Reaction on Fire) a što je podloga za izradu standarda za ispitivanje otpornosti konstrukcija (oblast Fire Resistance) ... naravno najviše je reči bilo o ispitivanju konstrukcija u ispitnim pećima ... kriterijumima za klasifikaciju, novo uvedenim vremenima koje čine sad gušći niz ... F = 10. 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min pa mogućnosti razdvajanja R E i I ... uvedenim S, C, W, M i dr. kriterijumima itd.
Obećao sam da ću odgovoriti i meilom na meilom postavljena pitanja .. pa izvolite.

недеља, 2. октобар 2011.

Eksplozije i vatre u daljini


Da li je ova slika malo 'doterana' ili ne ... kao oči u glavi dimnog čudovišta sa vatrenom utrobom ?

Gasioci ne mogu nešto značajnije da urade i čekaju da eksplozije utihnu pa da idu na lokalizaciju.