Konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša ... Autor SRPS TP 21 i više drugih propisa .. Možete me pozvati telefonom od 10 do 22 h ili napisati meil. Za savet meilom budite konkretniji u opisu (lokacija, predhodni postupci, po potrebi crteži i dr,). Možete i odavde otvoriti blog o standardima požarne bezbednosti i Forum linkovi su dati niže. Napr. u blog Forum možete ući klikom miša na to ime bloga - dato ispod slike knjige Glosar (dato niže u osnovnoj koloni).

субота, 26. децембар 2020.

Klase jezika barbari i vešti

  klase jezika, barbari i vešti 

U antičkoj Atini u vreme Perikala postojalo je više škola onih koji su podučavali mlade kako se pišu književna dela, misaone priče sa složenijom logikom,  filozofskih škola... škola matematičara i učitelja geometrije,  onih učitelja koji su se bavili zvezdama itd. 

 Kako su Jelini naučili da plove morima i trguju susretali su se sa mnogim ljudima u području Sredozemnog i Crnog mora... i upoređivali sebe sa ljudima iz tih i dalekih obala. Naravno smatrali su da je njihov jezik savršen i njihovo znanje premoćno u odnosu na skoro sve ostale ... i rangirali su okolne narode prema sebi. Znali su koliko su i oni naučili od Feničana  i drugih naroda koji su imali pismo, znali da računaju, znali da plove i uz vetar... znali da logično razmišljaju, folozofiraju i o kosmosu, nastanku sveta, živoj i mrtvoj prirodi ... dakle uočili su da su neki narodi puni znanja i mudri, da neki imaju samo malo znanja i tek malo snalažljivosti, veština... Za sebi ravne ili bliske smatrali su  Feničane, Egipćane i Persijance... po neke pripadnike drugih naroda kao izuzetne u svojoj sredini ... Damasku, Efesu itd. ostali su slabo poznavali njihov jezik, slabo ga i govorili pa se se služili sa malo njihovih reči i njima se činilo da i tada zamuckuju .. svi ti što ''zamuckuju'' nazvani su pogrdno varvari ili po novogrčkom barbari.  Termin se održao do danas iako se vremenom proširio i dobio i druga značenja (dođoš sirovnjak, tek priučeni koji se utrpava u elitu itd.).

  Atinjani su shvatili da postoji njihov prefinjen jezik - govorni i pisani - istančanog i preciznog značanje, ali kojim su mogli da izraze i sve najsloženije misli i osećanja.. u književnim delima... govoru, u drami i pozorištu, u školama folozofije, logike.. Paralelno se razvijao još jedan od starih jezika .. jezik matematike i geometrije sa novim simbolima, pojmovima (tačka, prava linija, krug i druge linije koje nastaju određenim sečenjem konusa  - elipsa, parabola i hiperbila, pa trougao, kvadrat, petougao i drugi poligoni, zvezde..  pa geometrijska tela  - kugla, prizma, piramida. 

  Ako je bilo potrebno opisati pravilan šestougao bilo je besmisleno trošiti mnogo reči na njegov precizan opis .. dakle racionalni Jelini to nisu ni pokušavali već su usvojili jezik simbola i crteža i koristili od alata samo šestar i lenjire. Davno su u matematiku uvedeni znaci za sabiranje, oduzimanje i deljenje.. kasnije se u matematici uvodilo mnogo novih simbola za operacije i druge pojmove da se skrati nepotrebno pisanje .. matematika, logika i geometrija dobile su svoj složen apstraktan jezik .. uvedeni su simboli za stepenovanje, korenovanje. logaritmovanje,  duže sumiranje, duže množenje, integraljenje, diferenciranje, uvedeno nekoliko operatora (divergencija, rotor, nabla, laplasijan i dr.) , Već u XIX veku jezik matematike se toliko usložio da se mnoga deca bila od loših učitelja zastrašena njome i bežali su o nje .. odlučivali se da studiraju one oblasti za koje su smatrali da im taj jezik i ne treba..  No kad su postali odrasli ljudi i obavljali razne odgovoren zadatke ne da su oni odbijali da ga nauče već su se itekako trudili da ga potisnu.. ne priznajući ga za nezaobilazni u primeni u društvu ... Tako su se obrazovali pravnici, filolozi, filozofi pa i neki drugi ''intelektualci'' i smatrali da su u prednosti jer su oni izučavali psihologiju, jezike, opšte (često nebulozne) teme postanka, religija itd. 

   Kako je lako videti  učenjem istorije nauka  skoro sve nauke  postajale su jače i vrednije samo ako su prihvatile i drugi jezik .. jezik matematike. geometrije ... crtanja. To se desilo najviše u domenu prirodnih nauka - fizike, astronomije, hemije, geologije. biologije, moreplovstva a posle medicine, tehnike, ekonomije, organizacionih nauka, sporta itd.  Uočimo da je pri učenju biologije korišćeno mnogo crtanje životinja, biljaka, pravljeni anatomski atlasi, da su korišćeni instrumenti i pisani recepti u kojima se definisalo šta su lekovi, u kojim jedinicama se mere itd. 

  Za više stotina veličina geometrijskih, fizičkih, hemijskih i dr.  naučnici su usvojili termine, veličine i prigodne standardne jedinice. Metrički sistem urađen u Francuskoj akademiji nauka od strane najumnijih ljudi onog doba (oko 1860.) uprostio je korišćenje veličina i jedinica i omogućio brži razvoj svih nauka ..  Kneževina, pa kasnije kraljevina, Srbija je u to vreme već imala dovoljno ljudi sa vizijom i rano je usvojila metrički sistem i kasnije ga primenjivala u školstvu, visokom obrazovanju i praksi uz nekoliko izuzetaka (neumesna primena termina konjska snaga i dr.). 

   Pojavile su se početkom XX vela mnoge međunarodne stručne asocijacije  za stanadardizaciju i tako je mnogo oblasti (ne samo fizika. hemija itd)  već i bezbednost od požara dobila svoj terminološki rečnik, svoje veličine i jedinice i Srbija je te rečnike usvajala pa i novije verzije  ISO 13943 i prevela ... ali za više državnih organa džabe .. oni bi da se i dalje bave samo ''zaštitom'' iako je napr. pre više decenija usvojen termin bezbednost (Safety) u saobraćaju u nadležnosti istog ministarstva i to nije slučajno (mnogi ne bi voleli da se razvije bar inženejrska preventiva u toj oblasti... jer tangira urbaniste, projektante - arhitekte, građevinare, tehnologe, instalatere i naravno ekonomiste i pravnike)           

   Iako je Srbija koristila i tada ćirilicu kao svoje pismo i više nego sada nikome imalo pametnom nije smetalo da u MKS sistemu jedinica - metar, kilogram, sekundu  označana slovima latinice kao u skoro celom svetu m, kg, s,  (a ne napr. м, кг, с ) kako u novije vreme i od stručnih ljudi fizike, hemije traže naši novi barbari koji su se dočepali vlasti. Treba se setiti da je i veliki i relativno moćni SSSR pola veka tvrdoglavo tražio da se u udžbenicima ove i druge jedinice napr. N (njutn) pišu njihovom ćirilicom .. Džabe su se tim inaćenjem i strpljenjem svojih naučnika bavili decenijama,,, pa kad su skoro pukli u svemu vratili se onom što je korisno, a i neizbežno.  Naši novopečeni zaštitnici ćirilice nažalost ne shvataju da se tim inaćenjem samo iritiraju mladi učeni ljudi i zemlju drugi vide kao u vlasti prvaranata, grabežljivih i sujetnih budala. 

   Više decenija sam učestvovao u izradi domaćih propisa, nekad više .. u novije vreme manje .. jer se u završnoj fazi izrade propisa pojavi neki branilac državne  politike pa iz mog radnog materijala izbacivao crteže, primere proračuna  .. i misli da je time postupio po propisu pravljenom za izradu pravnih akata države umislio da mogu da se pišu i propisi tipa Pravilnika o tehničkim uslovima ... napr. za bezbednost od požara za industrijske objekte.. (u čemu je učestvovao i kolega Vićović Dragan). Kako su dali nekom diletantu za tu oblast da reviduje nacrt diletant je tako i ubogaljio  težak i ozbiljan posao kome nije dorastao... što nije tako redak slučaj u našoj praksi.

Pisao sam o tome i ovde u blogu kako je neko ubogaljio nacrte pravilnika na kojima sam radio pre 3 godine.. ministrastvo koje je te ubogaljene propise izdalo  je mudro ćutalo i za ovo vreme kad su neki počeli da ih primenjuju. Deslilo se ono što se lako moglo očekivati ... da niko nije mogao da ih kako treba koristi . posebno taj o industrijskim objekima .. 

Skoro sam video neke bisere snalažljivosti naših inženjera požara licenciranih projektanata .. pa tako jedan je kao koristio taj pravilnik a kako se radi o zgradi u kojoj kao nema šta da gori olako piše da nije ni potrebna bilo kakva otpornost pregradnih zidova .. dakle nije ni pažljivo pročitao ni taj ubogaljeni pravilnik.. ali drčno odbija da razmisli šta je napisao .. jer je licencirani projektant .. 

  No ima nešto utešno ...  dve firme su postavile na internetu bez ikakvih kontakata samnom Nacrt pravilnika .. i tako omogućile zainteresovanim da bar pročitaju i nauče kako bi ga mogli primenjivati .. iz urađenih primera i tumačenja .. Jesu to uradili na svoju ruku, ali posle svega kad razmislim .. dobro je što su to uradili .. i hvala im.                             

                                          

понедељак, 23. март 2020.

Požar - 6 pognulih, Novi Beograd , Milutina Milankovića 110

Poštovani čitaoci
Već mnogo godina (42.) se bavim profesionalno požarima i znam da je davno bilo toliko mrtvih i povređenih (jedna osoba s težim opekotinama)  a da je javnost tako olako prelazi preko ovakvog događaja ... ne može to da se pravda ni pandemijom virusa i velikom brigom i poslovima koje država i svi mi imamo oko nje.
Kako je o ovom požaru (koji se dogodio 21 marta oko 4 h ujutru, dok je još bio mrak) malo pisano u novinama, pokazano na TV.  dan dva i to kratko i neozbiljnom a kako nema bar prvih službenih informacja u medijima potrebno je razumeti da neću reći nešto novo o samom događaju - kome nisam ni prisustvovao,  niti obišao zgradu .. čuo svedoke, pa ni razgovarao s bilo kim od stručnih lica, gasilaca/spasilaca, a ni povređenih.  Ipak mislim da ima potrebe da se nešto istakne.

Tri veće medijske firme (Kurir, Blic, TV N1)  su poslale neke priučene reportere koji nisu ispoštovali ni prvo pravilo novinarstva .. da pišu po obrascu  Gde . ko.  šta ...  Dakle navode bul. Milutina Milankovića...  a kako je to duža ulica ima dosta kućnih brojeva ... iz drugih izvora se jedva može naći da je događaj bio na adresi s kućnim brojem 110.  Svi su naveli podatak da je to jedna od ''televizorki'' ...  to bi moglo da ima značaja za prenos požara naviše jer betonski okvir oko prozora bi mogao da odmakne plameni jezik na fasadi i za koji minut odloži prenos požara naviše i bočno, ali se vidi da na fasadi ima i balkona i to i otvorenih i zatvorenih -
       Dakle požar je počeo i spolja snimljen i pre svitanja (oko 4 h)
Po slici na prozoru levo plameni jezik  je visine preko 2,5 m - dakle visine koja odgovara jakom požaru unutra sa velikom gasifikacijom gorivih materija koje i na prozoru još jako plameno gore  (dakle u prostoriji je neobično mnogo gorivih materijala): veliki plamen desno pokazuje retku situaciju gde se plameni jezici sa 3 (!) prozora spajaju u jedan veliki plaman (dakle u tim prostorijama je bilo izuzetno mnogo gorivom materijala brze gasifikacije i veće toplotne moći  

Snimljeno kad je požar praktično ugašen. Neki su naveli da je požar počeo na 7-mom spratu  (''Kurir'') pa da se preneo na 8 i 9 .. neki da je počeo na 8-mom pa se preneo na 7-mi (dakle naniže) i na 9-ti (naviše): Novine navode da je požar gasilo 30 vatrogasaca sa 11 vozila  (niko ne navodi koje vrste su ta vozila - važno koliko je za rad na visini?), kads u stigla itd.. 

Na jednom snimku se vidi samo jedna zglobna platforma za gašenje na visini  a snimatelj navodi da je došla tek 2.5 sata posle početka njegovog snimanja. Na snimcima se vidi nekoliko navalnih vozila. 

Ovo je jedan od retkih požara u Beogradu koji se ''oteo'' - izašao iz stana i potpuno zahvatio i stanove iznad ali i bočne stanove  (ukupno 5 stanov) . Dugi niz godina gasioci/spasioci Begrada su stizali dovoljno rano na požar u gradskom području - dok je još manje ili srednje snage i uspevali da ga lokalizuju u jednom stanu - nekad je malo zahvatio i jedan gornji ali ne i ceo stan, a ne pamti se da se širio i bočno u susedne stanove. Ova zgrada je projektovana i izgrađena u vreme kada su stanovi uveliko izgrađivani tako da se stan odvajao od susednog na istoj etaži tako da se požar ne prenese kroz zidove u trajanju od 90 minuta. Slabija mesta su bliska ulazna vrata  stanova i bliski prozori (što ovde ne bi trebao da je slučaj). Kako se na slici vidi (po pravcu  kretanja dima)  nije duvao vetar pa da zanosi plamen  (bočno)   

Novinari kao po  pravilu i posle bar pola veka istog odgovora (da će tek istraga dati verovatan uzok i opisati scenario događaja) i dalje praveći se nevešti traže još dok se požar nije ni ugasio neku eksklizivnu vest, pa i izmišljaju na osnovu nekih svojih oskudanih znanja -šta bi mogao biti uzrok požara.  
Za stručnjake  ovaj požar zahteva detaljnu istragu i pisanje i objavljivanje studije slučaja - dovoljno je veliki da se studija objavi i na internetu i u stručnim časopisima u inostranstvu. Važna je činjenica da su mrtvi nađeni u 3 stana (3 + 2 +1) ... dakle jesu to noćni sati, mrak i ljudi spavaju dok se plamen i dim šire (kako se kretao dim u stepeništu?)  ali nikavog alarmiranja nije bilo a takva zgrada je morala da ima makar ručnu dojavu požara  da prvi koji oseti dim alarmira stanare. (danas bi takve nove zgrade trebale da imaju i automatsku dojavu požara) 
Dakle tu ima šta da se detaljno analizira i o tome stručnjaci državne služe bi morali da odrade svoj posao savesno i precizno i objave ne samo neko saopštenje već organizuju na stručnom skupu prezentaciju studije slučaja za nauk projektantima, izvođačima, onima koji su plaćeni da vode računa o održavanju zgrada, a i ostalim vatrogascima/spasiocima,  inspektorima i nadležnim funkcionerima ministrstava - nadležnog za urbanizam, planiranje i izgradnju i unutrašnje poslove Srbije.    
U svetu države koje imaju odgovornu vlast bi na ovakav događaj reagovale i ažurirale propise o izgradnji stambenih zgrada i stanova  i pooštrile odgovornost urbanista i projektanata.  U ovom slučaju -posle mnogo godina urbanisti koji su uopšte dozvolili da se prave stanbene zgrade preko 6 spratova i projektanti su verovatno pomrli - pa nema među njima ko da ogovara, ali u Beogardu se prave još znatno više zgrade od starne nesavesnih političara i njima poslušnih urbanista. 

  (Beograd nije kao neki gradovi u svetu stešnjen ... i nema potrebe da se tako gradi u visinu).  
I zbog njih  bi bilo dobro da se pronađu imena autora urbanističkog rešenja za tu i ovakve zgrade i imena projektanata -- ako vole slavu .. neka ih pamte i po kobnim greškama koje su unete kao polutempirane bombe a aktivirane i postale vatreno vidljive posle 50 godina.