Konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša ... Autor SRPS TP 21 i više drugih propisa .. Možete me pozvati telefonom od 10 do 22 h ili napisati meil. Za savet meilom budite konkretniji u opisu (lokacija, predhodni postupci, po potrebi crteži i dr,). Možete i odavde otvoriti blog o standardima požarne bezbednosti i Forum linkovi su dati niže. Napr. u blog Forum možete ući klikom miša na to ime bloga - dato ispod slike knjige Glosar (dato niže u osnovnoj koloni).

субота, 16. август 2014.

Nova knjiga iz serije AGM knjige

Dragi čitaoci,
kako je najavljeno u predhodnoj knjizi iz ove serije izašla je juče iz štampe treća od 5 knjiga
dakle počev od Glosara i knjige Požari i njihova dejstva tu je sada i treća: Glosar je rečnik osnovnih termina za neku stručnu oblast.
 ISO već odavno ima terminološke rečnike za bezbednost od
požara /i eksplozija/ a i Jugoslavija i Srbija su pratile taj razvoj i tokom peko 30 g. doneseno je više verzija rečnika.
Glosar sadrži mnogo više od standardnih termina i definicija
- više od hiljadu stručnih termina sa objašnjenjima, slikama i mojim ilustracijama i neophodan je za prevodioce standarda
i stručne literature (sa engleskog) ne samo za bezbednost od požara već i za arhitetkturu, građevinarstvo, tehnologiju i druge oblasti.

Požari i njihova dejstva je knjiga koja je pisana kao udžbenik sa naglaskom na novija tumačenja brže oksidacije, mogućnosti za nastanak požara s obzirom na primenu mnogih novih materijala i tehnologija u industriji. Kako je u naslovu knige navedeno govori se i o dejstvu požara (vatre, dima - uopšte efluenata požara) na ljude, ponašanju materijala i konstrukcija izloženih požaru - dakle govori se o standardnim testovima zapaljivosti, brzini fronta gorenja, produkciji dima, otpornosti kontrukcija itd.
 Pokušano je da se objasni kolike su mogućnosti za obmane potrošača u pogledu 'viđenja' požarnih osobina i performansi materija, materijala (homogenih i kompozitnih), kompozicija materijala... šta je element, a šta konstrukcija i koji su njeni atributi (otpornost na požar i dr.)    
 Dati su i osnovni koncepti preventive - napr. o separaciji veće zgrade u požarne segmente i dalje u požarne sektore pregradnim konstrukcijama otpornim na požar  - kao podloga za knjige koje slede.

Urbanističke i arhitektonsko-građevinske mere bezbednosti od požara je napisana u istom formatu kao predhodna - zapravo ima takođe 200 strana (uvećan format 27 x 20 cm, sa dve kolone) osnovnog sadržaja (obična štampa), ali i prilog od 4 strane sa slikama u boji (sa idejom da se pokažu realno boje plamena, dima, ostataka posle gašenja požara i dr. Knjiga je naravno pisana za urbaniste, arhitekte, građevinske inženjere i inženjere bezbednosti od požara i druge koji se bar u nekoj meri bave i sličnim poslovima (a ima mnogih sučeljavanja i delimičnih preklapanja).

S obzirom na lično iskustvo sa inženjerima pomenutih oblasti i u ovoj knjizi (ili svesci)  je dat veliki broj primera kroz slike ili crteže - sa komentrima šta valja ili šta ne valja na izvedenim objektima. Nekima ovaj stil odgovara - nekima ne. (one koji bi hteli više teorije požara upućujem da mi se jave meilom a one koje interesuju zakoni, podzakonksa akta i sl. preporučujem da potraže te javne dokumente na internetu. Standardi su pred kraj ove knjige pomenuti u vidu duže liste; kako su oni zaštićeni od kopiranja (i u delovima) ostaje da se zaintersovani obrate Institutu za standardizaciju Srbije - pre toga mnoge informacije mogu dobiti na sajtu ISS.
Na oko 30 strana prikazana je metoda proračuna evakuacije i urađena su dva primera i za neke će to biti jedini (domaći) izvor da rešavaju takve probeleme.
     Moja procena je da je najveći broj inženjera pomenutih struka još na početku razumevanja i osnovnih koncepata bezbednosti od požara (u šta se možete lako uveriti i u predhodnim verzijama Zakona o planiranju i izgradnji i nekoliko verzija nacrta izmena i dopuna) pa nažalost i u drugim zakonima i drugim propisima koji su doneti poslednjih desetak godina a odnose se na bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara, u nekoliko drugih srodnih oblasti. Još gora je situacija u planiranju, izgradnji i korišćenju objekata (o tome je argumentovano pisano u uvodnim poglavljima).
i u ovom blogu.
 Da je pisana u standardnom formatu udžbenika (B5) i normalnim fontom, sa nešto preglednijim slikama  knjiga bi imala preko 300 strana i naravno bila bi skuplja. U ovom obliku knjiga je prilagođena za korišćenje i u biroima i za studente. 
  Nedavno sam na internetu našao i jednu prezentaciju koju je pisao - dr. James Quintiere, jedan od sigurno prvih pet požaraca u svetu ... čovek koji je napisao 'najnaučniju' knjigu iz ove oblasti, za doktorske studje (o fenomenima požara)  ... i bilo mi je drago kad sam uvideo da je i on shvatio da postoji potreba da se omasovi baza (pa je pisao slično kako ja, pre 10-15 godina) - da se pojača  znanje studenata i početnika, stvore bolji uslove za ulazak mladih u struku i nekih baš radoznalih i upornih - u nauku.  Na našem tržištu je nažalost malo korisne i savremene literature a i mnogo  isečaka iz prevaziđenih knjiga, pa i sa puno smutnji i grešaka. U ovoj oblasti odavno sam ukazivao da je vrlo važno razumevanje suštine - vrlo precizan jezik... često ulaženje u finese standarda... izbegavanje zabluda u koju vas mogu nemoralni 'veštaci'. Neki od naših ljudi su to kasno shvatili.
     Govorni jeziki i naivna logika laika mogu da vas zavaraju: ponoviću bar nešto:
    - materijali koji su svrstani u negorive po standardnom testu mogu da se zapale i naravno gore.
    - neki materijal koji se svrsta službeno u gorive ne gori (plameno).
    O tome i mnogim sličnim 'finesama' ( kriterijumima za klasifikaciju materijala) je pisano dovoljno detaljno u predhodnoj knjizi a u ovoj trećoj se vidi gde je to važno - za građevinske, enterijerske i druge materijale.   
   U knjizi se osvetljavaju detaljnije problemi hitne evakuacije i pokazuje na primerima kako se prave takve analize.      
 S obzirom na unapred definisani broj strana i nešto vredno što je moglo biti uneto je izostalo.
 No nešto od toga će biti uneto i u sledeće dve najavljene knjige. Preporučujem svima koji se opredele da se bave bezbednošću od požara (i eksplozija eksplozivnih smeša) da koriste sve knjige iz ove serije... Za nabavku knjiga iz ove serije obratite se izdavaču:
 AGM knjiga Beograd... potražite uslove nabavke telefonom, a na internetu... imate i drugo.
  Za sve u vezi stručnih pitanja, komentara, primedbi  ... pišite autoru na mejl. - dat u ovom blogu.