Konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša ... Autor SRPS TP 21 i više drugih propisa .. Možete me pozvati telefonom od 10 do 22 h ili napisati meil. Za savet meilom budite konkretniji u opisu (lokacija, predhodni postupci, po potrebi crteži i dr,). Možete i odavde otvoriti blog o standardima požarne bezbednosti i Forum linkovi su dati niže. Napr. u blog Forum možete ući klikom miša na to ime bloga - dato ispod slike knjige Glosar (dato niže u osnovnoj koloni).

субота, 26. мај 2012.

Hoćemo li se potruditi da bar malo idemo napred

Povod: ukucao sam 'teorija požara' i video koješta a ništa vredno... probajte ...
jedna srednja škola koja obrazuje tehničare u Nišu navodi svoj program i predmete i ... nema ni predmeta tokom dve godine u kome bi se bar malo izučavala teorija požara... a za takve škole Zavod za izdavanje udžbenika Srbije je još 1997. izdao moju knjigu /pogrešno formulisanog naslova ... jer su i tada programe pisali neki koji kao da još 'žive' u vremenu kralja Milana../ Protivpožarna preventiva .... (vidi osvrt u desnoj koloni)        
 Ima nekoliko članaka i prezentacija  koje počinju i završavaju teoriju požara na nivou kursadžija nekadašnjeg PAZ-a ... o požarnom trouglu ... ili oni 'napredniji' koji su od nekih 'preko bare'  videli da se koristi kao 'jak termin' -  'tetrahedron' --- a u školi su lepo učili da je to pravilna trostrana piramida.. . naravno koristan je i požarni trougao za skoro sve požare koji se u Srbiji mogu desiti ali to se u savremenim udžbenicima u svetu ne nalazi ...jer ima već previše 'izuzetaka' ...pa više nema smisla ostati na tom prostom modelu.
Koriste se odavno za mnoge uteđaje  dugmaste bateije od litijuma, natrijum-hidridne za mobilne telefone pa i automobile ... uči se sad i u osnovnoj školi a i dalje u srednjoj ... da za nastanak burne oksidacije tipa plamenog gorenja nije uvek potreban izvor toplote (za piroforne i materije sklone sponatanom paljenju), da ima i boljih oksidatora od atmosferskog kiseonika (fluor i ozon) da u atmosferi hlora dobro plameno gori i prag gvožđa,   pa da nije baš jasno ni šta je goriva materija ...(još u XIX veku se znalo da gore prahovi Al, Mg, .. kasnije se došlo do toga da gori u atmosferskim uslovima najmanje još 20 metala i mnogo više legura ,,, da eksplodiraju i prašine bibera, ... pa hiljade plastičnih masa, i sapuna!

  Kad sam ja studirao u knjigama za studente je pisalo da su gorive materije one koje sadrže H, C, S i P ... a i tada eksperimentisalo uveliko sa gorivima u kojima je goriva materija, Li, Be, B, Mg i još nekoliko ... Dobar udžbenik sa boljim i svežijim pristupom o teoriji paljenja i gorenja  imali su nešto kasnije studenti Tehnološkog fakulteta u Beogradu (prof. Tjapkin) .
 Profesor D. Stojanović je napisao knjigu za studente fakulteta ZNR u Nišu (drugo izdanje 1988.  INZA iz Sarajeva) ali kao da je i to /još ipak početničko/ brzo zaboravljeno ...vraćamo se na nešto mnogo bajato i često pogrešno... Video sam i nekoliko drugih knjiga a više skripata, praktikuma...

  No pravi  'biser' je postavio na mrežu kolega ( tehnolog!) iz susedne nam zemlje ... i to još na slajdu stoji da je to u okviru nekakve poslediplomske nastave ... da su negorive materije polikondenzatna plastika i teflon ... Koga li on to 'podržava'  od  proizvođača tih plastika?
Verovatno ste čuli neke naše mlade menadžere koji slično pričaju na prezentacijama za penaste formaldehidne smole..
a imamo već više od 15 godina standard i to na srpskom  ISO 1182 koji precizno definiše kako se određuje da li je materijal negoriv .. ili goriv a tek novija EUROCLASS klasifikacija tu uvodi još bolji red i imamo materijale klase A1, A2, B, C, D, E, F ... i slično za podne pokrivke, obloge i sl. ...  Trebalo bi svi naši projektanti (ne samo arhitekte i građevinci već i tehnolozi, mašinci i elektroinženjeri)  da znaju šta znači to napr.  A2 s1 d2..

Pa eto, izgleda da malo vredi sve što sam do sada savetovao i nudio besplatno .. nekoliko najboljih knjiga u svetu iz oblasti teorije požara, stotine pdf knjiga, radova koje sve možete i vi da skinete sa mreže  ... više puta sam navodio da je američki NIST  stavio na raspolaganje preko 3500! radova svojih istraživača iz poslednjih 25 godina ... da se može skinuti i prava 'biblija'  - SFPE Handbook  on Fire Protection Egineering /III izdanje iz 2002/ sa više od 1600 strana većeg formata ... i prvi pravi udžbenik sa zapada .. Dougal Drysdale-a ...naravno nekad smo mogli za vrednost nedeljnih novina kupiti dobre knjige na ruskom iz teorije požara...karakteristika materijala i konstrukcija.

Počeo sam da pravim blog  o tome ..sa temama ... .Bezbednost od požara i eksplozija ES  (a uglavnom za inženjere)... pa potražite ovih dana na mreži ako vas zanima..a mnoge bi trebalo.
 link

 Skoro slučajno sam video da u Srbiji imamo oko 1940 licenciranih arhitekata samo za licencu 400!
          Da li bar 10 od njih skoro 2000 znaju da pročitaju oznaku materijala koja vredi i  po važećem SRPS EN standardu ?   a koji se već godinama uvoze i ugrađuju  u naše zgrade ..      (videti spisak standarda u blogu o standardima)
   To je za kurse preventive ...u okviru pripremne nastave za polaganje stručnog ispita ...i predavači preventive to 'ne bi smeli da izostave'  u onih traženih 40 časova ...  kako sam pisao ... izlagao sam o tome pre godinu i po na savetovanju na Arhitektonskom fakultetu ... ima o tome u zborniku koji je odštampan u oko 500 primeraka i toliko CD-a ... ali izgleda sa vrlo malo efekta.... isti je  'mrak'  i oko klasikacije kontrukcija u pogledu ponašanja u uslovima požara a i za to imamo sve potrebne SRPS EN standarde... na engleskom.
  Ako vam to treba a ne snalazite se dovoljno dobro dajte samo nekom ko zna da korektno prevede... tu stručnu građu kako bi izbegli  gafove a možda i veliku štetu...   jer to nije posao za onog ko lepo prevodi beletristiku ...vesti iz politike, sporta ... Da ipak ukažem na jedan zgodan  primer ... koji se iz TV produkcije .. prevod jednog BBC dokumentarnog filma    Prevodilac je efekat klipa (koji postoji napr. kod kretanja brzog lifta u oknu ) preveo kao Pistonov efekat ... To je ipak jedan od manje 'drastičnih'  primera....   možete imati veliku štetu ako prevodilac ne razlikuje osnove termine u oblasti zapaljivosti i gorenja ...
 Ne bi baš da vas mnogo zbunim ali i neki materijali koji su u korektno klasifikovani kao  negorivi mogu da gore ..ali te finese možete objasniti samo uz odlično razumevanje svih stavova u standardu ... 

  na ovom blogu je dato sve potrebno da razumete značaj u tom poslu knjige Glosar....    

 Dobio sam predlog mladog kolege da napišem nešto o izboru tipa instalacije za gašenje.... Britanci su o tome napisali i jedan zanimljiv a i obiman standard pre nešto više od 20 god.
To jeste često jedno od prvih putanja ali odgovori nisu prosti ... potrebno je prilično toga reći o mnogim tehnlogijama ... i baš o dinamici požara ...promenama temperature, 'gubitaka mase'  toplotnoj snazi požara ... pa efektima gorenja i gašenja ... dakle da bi bilo korisno trebalo bi napisati bar desetak strana ...još bolje 20,    30 ...  a pisao sam o tome u posebnim radovima objavljenim u časopisu Zaštita u praksi...i naravno u knjigama u izdanju firme Zaštita sistem
  Pa ... napisaću nešto ponovo...  i biće objavljeno u blogu Forum.     

уторак, 22. мај 2012.

Permanentno obrazovanje

  Sa nedavnog skupa na temu Detekcija opasnih para i gasova u Institutu Mihajlo Pupin  gde sam ponovo imao izlaganje koje je uvodnog karaktera /sa istom temom skup je održan i prošle godine/.  
Ciklus predavanja za stručno usavršavanje inženjera uz podršku Inženjerske komore Srbije uspešno organizuje Mirjana Jarić a na seminarima učestvuje 40 do 70 inženjera pretežno elektro struke.
   Ovih dana imao sam još jedan ciklus predavanja kandidatima koji se spremaju za polaganje stručnog ispita iz predmeta stabilni sistemi*.  Ovaj naziv nije korektan (to verovatno znate ako ste bar malo u toku promena u službenoj terminologiji  /SRPS ISO 13943: 2010/  ali nam to nije smetalo... malo smo se upoznali a možda sam neke i malo više obeshrabrio pričom da imaju još mnogo da uče, da je bezbednost od požara u velikom zamahu, da ima sve više stručnije pisanih standarda (koje neko treba da stručno prevodi na srpski ...da ne računaju na sudske prevodioce, filologe dokazane u prevođenju beletristike... za to i razne sertifikate) , inženjerskih proračuna, metoda ispitivanja...
   prošlo je vreme kad je to bilo lako pristupačno ... malo teksta, po neka tabelica i sl. Ukazivao sam u kakve glupe situacije može da dovede neuvažavanje savremene terminologije ...    
    Koristim ovu priliku da pozdravim sve one kojima sam u poslednje dve godine držao tu pripremnu nastavu (i iz predmeta preventiva) i da im poželim uspeh u radu ...  i da ponovim..   pozivim ih da se jave na meil .. pa i da se pohvale na čemu rade, da ukažu na neki zanimljiv stručni problem...

  Evo da pokrenem priču s jednim pitanjem  .. one koji se bave ozbiljnije odimljavanjem ... šta mislite od primeni onih džet ventilatora koji su ranije razvijeni prevashodno za odimljavanje tunela - u garažama. To je u nekim zemljama postalo hit rešenje... ali za većinu garaža mislim da je to opasno ..da oni saviju i tako 'nabacuju' plamen na susedna vozila ..  šta cenite  ... gde to ima smisla i zašto... a gde je tako nešto opasno?      

*termin stabilni odnosi se na ponašanje sistema a ovde se radi o instalacijama za bezbednost od požara/eksplozije Termin instalacija već sadrži pojam da je nešto ugrađeno, učvršćeno (fixed).. Britanci su takođe shvatili 90-tih da je gramatički nekorektno da pišu fixed instalation ... pa od tada pišu samo instalation for ...  
 
  

среда, 16. мај 2012.

Ponekad me neki mladi ljudi u susretima na savetovanjima prijatno iznenade... pohvale i moje blogove ... ali obično ih na pitanja kako da isplivaju iz problema ostavljam u još većoj zabrinutosti. 
 Jedno od pitanja je šta sa starim pravilnicima .. u kojima ima i mnogo materijalnih grešaka, prevaziđenih rešenja ... ko će to da popravlja, ažurira ...