Konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša ... Autor SRPS TP 21 i više drugih propisa .. Možete me pozvati telefonom od 10 do 22 h ili napisati meil. Za savet meilom budite konkretniji u opisu (lokacija, predhodni postupci, po potrebi crteži i dr,). Možete i odavde otvoriti blog o standardima požarne bezbednosti i Forum linkovi su dati niže. Napr. u blog Forum možete ući klikom miša na to ime bloga - dato ispod slike knjige Glosar (dato niže u osnovnoj koloni).

субота, 15. октобар 2016.

Peta knjiga/sveska - ova o instalacijama i opremi za bezbednost od požara i eksplozija ES a opet u izdanju AGM knjige

Niste čekali dugo poštovani čitaoci - evo verovatno poslednje knjige iz ove serije (od 5 knjiga) u izdanju renomirane izdavačke kuće za oblast arhitekture, građevinarstva, mašinstva  (AGM) kao i nekih drugih oblasti tehnike.

Kao i predhodne tri i ova je istog formata 

(27 x 20 cm) sa tekstom i slikama u dve kolone a sitnog fonta (uglavnom 9 pt) kako bi na 226 strana stalo što više nadam se korisnih uputstava, saveta, ilustracija dobrih i loših primera. 

Kao i predhodne knjige i ova je pisana kao vodič kroz obilje standarda, knjiga, prospekata, materijala sa interneta itd. sa željom da se izbegnu mnoge slabosti (prevaziđena rešenja, komercijalno- navijačke poruke, neosnovano hvaljenje rešenja mnogih naših i stranih firmi proizvođača instalacija i opreme, a podrže dobri primeri. 

Zahvaljujem se izdavaču za razumevanje značaja ove oblasti bezbednosti i tehnike  i upornosti da se obuhvati prilično široka
oblast kojoj je posvećeno oko 1500 strana klasičnog formata udžbenika fakulteta (B5 format).
Da bi stekli mali uvid u izgled prosečne stranice skenirana je jedna strana u kojoj je deo teksta fontom 9 pt a drugi /veći i važniji/ fontom 10 pt; (dakle takve su i sve predhodne sveske ove serije)


Sveskom su obuhvaćene sledeće instalacije:
- za detekciju koncentracije opasnih gasova i para (naravno pre svega zapaljivih i od toksičnih oni gasobi koji nastaju u požaru - CO i dr.)
- detekciju signalizaciju i alarmiranje o požaru - sa funkcionalnim vezama sa ostalim instalacijama  
- detekciju i gašenje leteće iskre u pneumatskom transportu 
- supresiju eksplozije u reaktorima, silosima i sličnim posudama
- automatsko gašenje
požara raznim sredstvima
- kontrolu kretanja dima i toplote nastalih 
požarom u prostoriji
- bezbednosnom osvetljenju itd.

S obzirom na aktuelnost teme  u prilogu 1 su date dopune (predhodne sveske) o evakuaciji i proračunu maksimalnog kapaciteta zgrade, odnosno dela zgrade koja čini tehnološku celinu i nekoliko drugih priloga, kao i u mojim ranijim knjigama za naprednije i radoznalije korisnike koji se dobro služe engleskim jezikom. 
  Kao i za sve knjige pisane ranije komentare, sugestije i sl. možete poslati izdavaču ili autoru na mejl. 
  Ovim sam uglavnom ispunio obećanje jednoj gospođi da će dobar deo preventive požara i eksplozija eksplozivnih smeša biti obrađen relativno pristupačno u osrednjim porcijama - u lakšim (tanjim) knjigama skoro u sveskama - njena osnovna primedba na neke obimnije knjige koje sam ranije pisao je da su joj knjige teške kad ih drži u rukama dok se u krevetu odmara ili želi da po nešto važno za njen posao pročita pred spavanje.
 Ustvari setio sam se i da su u XIX (a negde i ranije) veku skoro svi romani (pa i pripovetke i sl.) pisani u književnim časopisima /pa i dnevnim i nedeljnim novimama/, koji su izlazili kao sveske. Postoji još jedna skoro dečja (imao sam 12 -13 g.) sklonost ka viteškim i sl. romanima u sveskama koji su izdavani u vreme mog dečaštva. Ima nekoliko prednosti pisati nešto u nastavcima... ali to je tema za neko drugo mesto...i možda priliku -ako ima onih koje to uopšte zanima.      
I na kraju izvinjenje: teško mogu da objasnim da je u tekstu promakao priličan broj slovnih grešaka (i permutovanja dva slova) i jedna u slabom prikazu formule (str. 165.) prilikom prenošenja u pdf format; To treba da bude ovako:
   


 srećom sem te nisam našao nijednu koja bi mogla stvara pogrešna tumačenja. Nadam se da to neće odbiti korisnike. Za malu utehu mi može poslužiti čenjenica da i najpoznatija knjige iz ove oblasti, IV izanje SFPE priručnika, imaju ne samo veći broj slovnih grešaka već i veliki broj grešaka u formulama - a one su 'najopasnije'. Rešiće se taj problem kako su ga i Amerikanci rešavali - objaviću na nekom od svojih blogova pregled ispravki a mogao bi se ubaciti i list sa ispravkama u knjigu.     

Da iskoristim priliku da Vas pozovem da se odazovete na seminar koji organizuje Institut za integisanu bezbednost iz Novog Sada u hotelu Palas u Beogradu. Ja sam jedini predavač na temu: Eksplozije eksplozivnih smeša (gasova, para i prašina). Kao i obično seminar traje 6 časova po 45 min pa ima dovoljno da se održi prezentacija i da slušaoci iznesu i neko svoje iskustvo, znanje. po nešto piataju i dobiju odgovor. 
Sve o ovim seminaru - vreme, program i kotizacija ... na sajtu Instituta.
Kako sam pre neki dan rekao na skupu u hali 14 Sajma u Beogradu prolazi vreme seminara sa izlaganjem od 10 do 30 minuta - posebno za neku temu koja je relativno nova i obimna, za koju postoji potreba da se rade neki proračuni i sl. - pa zahteva više vremana. Taj format (vreme) je dovoljan za upoznavanje sa problemom - a ne i za njegovo projektanstko i sl. rešenje.  Pokazao sam i dve nove knjige gde na više desetina strana možete proučiti građu, videti urađene primere i nastaviti dalje da učite i rešavate projektantske zadatke. 
  Dakle neće se ulaziti se probleme izvođenje i održavanje električnih uređaja u Ex izvođenju- već u druge vidove preventive i dinamike samih procesa ovih vrsta eksplozije.   

Vidimo se u novembru! 
              

Нема коментара: